Stlouct × ztlouct

Stlouct užijeme v případě, že chceme vyjádřit, že něco bylo tlučením spojeno, sbito dohromady, a tím bylo vytvořeno něco nového.

Jako pomůcka nám může sloužit to, že se jedná o směr pohybu dohromady, a proto píšeme předponu s-. Slovo ztlouct má význam: zmlátit někoho, natlouci někomu.

Příklady:

Vytvořil jsem pro tebe bedýnku tak, že jsem stloukl pár latí dohromady.

Máslo se vyrábí stloukáním smetany.

Marek vždy při rvačce každého ztloukl.

Pošli tento příspěvek svému blízkému