Dyslexie × dislexie

Na psaní předpony dis- a dys- má vliv původ slova. „I“ je u slov latinských, „y“ u řeckých. Předpona dys- znamená zesláblý, vadný nebo porušený a vyjadřuje něco negativního, často je využívána v lékařství, školství atp.

Správně je tedy pouze varianta dyslexie, jedná se o specifickou vývojovou poruchu učení, která je charakterizována poruchou čtení (pozn. může být pomalé, neplynulé, s výraznou chybovostí atp.)

Máme ve třídě tři děti, které trpí dyslexií.

Pošli tento příspěvek svému blízkému