Diverzifikace × diversifikace

V případě slov cizího původu je vhodné si ověřit nejnovější podobu, která je stanovena jako platná a pravopisně správná.

V současnosti cizí slova velmi rychle pronikají do českého jazykového systému a přizpůsobují se mu. Dříve byly přijatelné obě podoby slova, tedy podoba se „s“ i „z“, tak je tomu např. i u slov: diskurs i diskurs, komparz i kompars apod.

V současnosti už je respektována pouze podoba diverzifikace s „z“ v základu slova. Tento posun je zřejmý i u dalších slov — podoba se „s“ se pomalu vytrácí a používá se spíše v odborných textech, podoba se „z“ je brána jako stylově neutrální, např.: dezolátní/desolátní, chromozom/chromosom, konzumace/konsumace apod. Diverzifikace je odborný termín pro rozrůzňování či mnohotvárnost.

Příklady:

Pojem diverzifikace patří především do oblasti ekonomie.

Diverzifikace neboli rozdělování prostředků je klíčem k úspěchu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému