Jestli × jestli

Psaní této podřadicí spojky obvykle nedělá problémy, nicméně pojďme se raději podívat na to, jak se správně píše.

Slovníky připouští dvě varianty této spojky – již zmíněné jestli, které je hovorové. Hovorové znamená, že se jedná o mluvenou formu spisovné češtiny. Nebo jestliže – může mít i funkci částice. Důležité ovšem je, že v obou případech této spojky píšeme měkké i.

Slovník současné češtiny nám ukazuje dva výklady této podřadicí spojky:

1. Uvozuje nepřímou otázku, předmětnou větu ap.

  • Ptal se, jestli přijdou všichni.
  • Nevím, jestli to stihnu.

2. Vyjadřuje podmínku

  • Jestli budu mít čas, zavolám.
  • Jestli chceš, udělám to.

Příklady:

Šéf chvíli zmateně koukal a čekal, jestli něco dodám.
Člověk si až říká, jestli se v příběhu opravdu nevyskytuje kousek pravdy.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému