Perzekvovat × perzekuovat

Perzekvovat znamená stíhat (pronásledovat) někoho, například pro jeho politickou, národní či rasovou příslušnost aj.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník podává k heslu perzekvovat následující výklad.

Podstatné jméno perzekuce (perzekvovat) má původ v latinském persecūtiō s významem „pronásledování, stíhání“. Je odvozeno od persequī (pronásledovat, stíhat). Jedná se o složeninu per- (z latiny; skrz, přes, po) a sequī (následovat).

Je jen jediný správný způsob zápisu, a to PERZEKVOVAT. Varianta perzekuovat zřejmě vznikla na základě podoby se slovem perzekuce, kterému by odpovídala výslovnost [perzekuovat], jedná se však o chybu, byť značně rozšířenou.

Perzekuovat dosud kodifikováno nebylo, proto si pamatujme, že správně je pouze perzekvovat (s -v-).

Časování

Sloveso perzekvovat patří do 3. slovesné třídy (-je; on teď perzekvuje), vzor kupuje (kupoval – perzekvoval).

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1.     (já, my) perzekvuji, perzekvuju perzekvujeme
2.     (ty, vy) perzekvuješ perzekvujete
3.     (on, ona, ono, oni, ony, ona) perzekvuje perzekvují, perzekvujou

Rozkazovací způsob

Perzekvuj! Perzekvujte!

Příčestí

Činné perzekvoval
Trpné perzekvován

Přechodník

Přítomný – mužský rod perzekvuje perzekvujíce
Přítomný – ženský, střední rod perzekvujíc

Podstatné jméno slovesné

perzekvování

Příkladové věty

Jednou ze skupin, která byla perzekvována komunistickou diktaturou, byly katolické řeholnice a kněží.

Jako perzekvovaný občan minulé republiky by si zasloužil lepší chování!

Bývaly doby, kdy lidé tvrdě perzekvovali příslušníky menšin, jako například ty z LGBT komunity. Dnes je situace o dost lepší, ale jistá diskriminace je zde pořád.

Komunisté perzekvovali řadu lidí, odpůrců režimu i jejich rodiny, v práci, ve školách… Jejich osobní životy zničili s velkým úspěchem.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – perzekvovat. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=perzekvovat Dotazy ujc.cas.cz – Vyslovuje se správně v češtině [perzekvovat], nebo [perzekuovat]? Dotazy ujc.cas.cz: Seznam odpovědí [online]. Copyright © [cit.24.07.2022]. Dostupné z: https://dotazy.ujc.cas.cz/odpovedi/?id_odpoved=8038&filter=1
Pošli tento příspěvek svému blízkému