Výška × vížka

Pravopisně správné jsou obě podoby slova, lze napsat výška i vížka, každé slovo však znamená něco jiného. Podstatné jméno výška je spojeno s přídavným jménem vysoký, který je součástí vyjmenovaných slov po písmenu „v“. Proto píšeme vždy „y“.

Při problémech ohledně psaní -š-/-ž- uprostřed slova se odkážeme na slovo vysoký (slyšíme i píšeme „s“). Naopak podstatné jméno vížka vyžaduje vždy psaní „i“, není totiž součástí vyjmenovaných slov. Slovo vížka má souvislost s výrazem věž (vysoká stavba určená původně pro obranu, nyní pro vyhlídku), slovo vížka je zdrobnělinou, stejně jako výraz věžička (věžička- zdůvodnění pro psaní -ž- uprostřed slova).

Příklady:

Raději se nekoukám dolů, je to strašná výška.
Máme nové hodiny, podívej, támhle na kostelní vížce.

Pošli tento příspěvek svému blízkému