Na shledanou × nashledanou

Častá konverzační fráze, která se v psaném projevu moc nepoužívá, ale jistě se nám její psaná podoba rovněž hodí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozdrav odvozený od slovesa shledat se (setkat se), je špatně varianta s ch, vždy píšeme pouze variantu s písmenem H. Pravopisně správně je pouze psaní na shledanou, kde na je předložkou. Stejně tak se píšou i jiné pozdravy: na viděnou, na slyšenou a další. Pozdrav na shledanou píšeme tedy správně odděleně.

Ač se pozdravy na sledanou, na slyšenou, na viděnou… v psaném projevu příliš nevyužívají, i tak je dobré je umět správně používat, jedná se o rozšířenou pravopisnou chybu v každodenním životě.

Méně užívaným výrazem je také pozdrav sbohem, ovšem zde se jedná o tzv. příslovečnou spřežku, kterou píšeme dohromady.

Příklad:

Na shledanou v krematoriu, ty vtipálku!

Mějte se krásně, na shledanou.

Brzy na shledanou.

Děti křičely: „Na shledanou, paní Nováková.“

„Milane, na shledanou a šťastnou cestu.“

 

 

Pošli tento příspěvek svému blízkému