Výročí × víročí

Pravopis slova výročí je jednoznačný a velice snadno zdůvodnitelný. Základem tohoto podstatného jména je slovo rok. Psaní „y“ je pak dáno tím, že před podstatné jméno je vložena předpona vy-/vý-, která je součástí vyjmenovaných slov po písmenu „v“.

Stejná pravidla platí i pro další slova s předponami vy- nebo vý- , jako např.: vyčistit, vyrovnat, vyskládat, výskok, výkvět apod.

Příklady:

Naši rodiče budou letos v květnu slavit 25. výročí svatby.
Dne 28. října si připomínáme výročí dne vzniku Československa.

Pošli tento příspěvek svému blízkému