Hysterie × histerie

Podstatné jméno hysterie lze napsat pouze jedním způsobem a to s „y“ po písmenu „h“. Slovo hysterie pochází z řeckého hystera/ hysterós, což znamená děloha.

To se pojilo s původní představou, že hysterie je nemoc spjatá právě s dělohou. V původním slově vidíme „y“, slovo se sice přizpůsobilo svým tvarem českému systému, lze ho zcela běžně skloňovat, písmeno v základu však bylo zachováno- proto píšeme „y“. Zapamatování může pomoci i skutečnost, že souhláska „h“ je v českém jazyce označována jako tzv. tvrdá, a proto si vždy žádá „y“.

V lékařské terminologii je hysterie pojmenování pro duševní chorobu, která je projevuje především kolísáním nálad apod. Přeneseně se výraz užívá pro lidské jednání, jež zmíněnou nemoc připomíná – podrážděnost, popudlivost. Přídavné jméno od slova hysterie je hysterický.

Příklady:

Před Vánoci v obchodních centrech vždy propukne davová hysterie.
Už mě nebaví ty tvoje hysterické výstupy, odstěhuji se.

Pošli tento příspěvek svému blízkému