Ubýt × ubít

Pravidla spisovného českého pravopisu přijímají obě podoby slova, lze napsat ubýt i ubít, ale je nutné rozlišovat odlišné významy slov a umět je správně použít.

Sloveso ubýt s „y“ se používá v případě, že chceme říci, že je něčeho méně (lidí na náměstí ubylo, ubylo vody v řece apod.). Pomoci si můžeme příbuzným slovem úbytek (množství, které ubylo – opakem je slovo přírůstek od slovesa přibýt).

Naopak sloveso ubít s „i“, stejně jako všechna příbuzná slovesa s „i“ v základu slovesa bít, signalizuje mlácení, bití, násilí apod. – utlouci někoho, umlátit či usmrtit ranami (ubít hada). V přeneseném význam se sloveso užívá ve významu: potlačit něco (ubít někoho argumenty, ubíjet čas).

Příklady:

Báli jsme se povodní, ale v noci vody v řece hodně ubylo.

Přijatých studentů rok od roku ubývá.

Pachatel svou oběť ubil železnou tyčí.

V té diskuzi vyhrál, protivníka zcela ubil argumenty.

Pošli tento příspěvek svému blízkému