Definice × defynice

Pojmem definice označujeme vymezení pojmu či obsahu, výklad významu slova pomocí uvedení jeho charakteristických znaků. Taktéž se jedná o vyvození pojmu na základě jeho nadřazeného rodového pojmu a druhových rozdílů.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník podává k heslu definice následující výklad.

Slovo definice má původ v latinském dēfīnītiō (vymezení, určení) od dēfīnīre. Jedná se o složeninu de- (z latiny; od, z) a fīnīre (omezit, ukončit, končit) od finis (konec).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby definice, zachovalo se však psaní měkkých „i“. Pravidla českého pravopisu uvádí jen jediný možný zápis, a to DEFINICE.

Skloňování

Definice patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. definice definice
2. definice definicí
3. definici definicím
4. definici definice
5. definice definice
6. definici definicích
7. definicí definicemi

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo definice, jsou: výběr, vymezení.

Příkladové věty

Jaká je definice pojmu synkopa?

Přemýšlej, jaká by mohla být definice slova akvapark? Dá se to odvodit.

Personifikace? Metafora? Ty ses na dnešní zkoušení z pojmů vůbec neučil. Jejich definice ti jsou úplně cizí!

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – definice. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 29.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=aquapark
Pošli tento příspěvek svému blízkému