Odnaproti × od naproti

Skupina tzv. spřežek pro nás může být problematická, a ne vždy je situace kolem nich zcela přehledná.

Spřežka je spojení dvou výrazů v jedno slovo, zpravidla se jedná vždy o předložku a další slovní druh. V tomto případě se dva výrazy vyskytovaly velmi často v tomto tvaru vedle sebe. Proto došlo k jejich spojení a nyní výraz píšeme dohromady — odnaproti. Podoba zvlášť se již nepoužívá. Spojení používáme ve významu z protější strany apod.

Příklady:

Už ses seznámil s novým sousedem odnaproti?

Odnaproti se ozval výstřel.

Pošli tento příspěvek svému blízkému