Za tím × zatím

Pravopisně správně jsou obě námi nabízené varianty, avšak je potřeba správně určit, kde kterou využít.

Výraz zatím je příslovce. Výraz za tím je spojení předložky a zájmena.

Výrazům, které můžeme psát dohromady i zvlášť, říkáme příslovečné spřežky. Příslovečné spřežky píšeme dohromady, jako jedno slovo. Zda se jedná o spřežku, si můžeme u mnoha výrazů ověřit ve výkladových slovnících (Pravidla českého pravopisu nebo Slovník spisovné češtiny).

Příklady:

Žádná komplexní mapa tohoto typu totiž zatím

Žádné další informace k její roli zatím nejsou k dispozici.

Říkal jsem to i na vládě a stojím si za tím.

Šla jste si za tím cílem dlouhodobě, nebo vás tam životní cesty a praxe postupně dovedly?

Co je za tím, zatím ještě vůbec netušíme.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Internetová jazyková příručka. [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, ©2008–2020 [cit. 23. 5. 2020]. Dostupné na:
Pošli tento příspěvek svému blízkému