Implementace × inplementace

Implementace je slovo latinského původu, které se užívá ve smyslu doplnění, naplnění nebo uskutečnění, uplatnění něčeho.

Ve slovu je přítomna předpona im- značící význam v nebo do. Druhá nabízená varianta s „n“ ve spisovném jazyce neexistuje.

Příklad:

Vyhláška je implementací směrnic Evropské unie o dovozu potravin.

Pošli tento příspěvek svému blízkému