Prizma × prisma

Námi zvolené podstatné jméno může označovat hned několik skutečností. V jednom případě se jedná o pojem z oblasti matematiky, který pojmenovává hranol. Též můžeme mít na mysli optický hranol, tedy termín z oblasti optiky. Ale asi nejčastěji se se slovem setkáme ve významu: hledisko, úhel pohledu apod. (hledět na něco prizmatem doby – hledět na něco s ohledem na dobu, ve které se odehrává).

Výraz prizma má původ v řecké podobě prísma, známe ale i například latinskou podobu prisma. V obou těchto variantách můžeme vidět v základu slova „s“. Současná čeština ale uznává pouze podobu se „z“ v základu slova, napsat můžeme pouze prizma. K této změně došlo vlivem jazykového vývoje a díky tendenci usnadnit pravopis a podobu přejatých slov českému pravopisu. Zde je patrná i tendence přiblížit psanou podobu té mluvené.

Pozor na obtížné skloňování tohoto výrazu. V 1., 4. a 5. pádě je výraz zakončen na -ma, v ostatních pádech je tvar rozšířen o příponu -at- (prizmatem, prizmatu). S písmenem „z“ píšeme i slova příbuzná, např.: prizmový, prizmatický.

Příklady:

Na problematiku je nutné nahlížet prizmatem posledních událostí.
Skláři někdy mohou při výrobě potřebovat tzv. prizmatické sklo.

Přidejte komentář

Kliknutím na tlačítko PŘIDAT KOMENTÁŘ udělujete
souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pošli tento příspěvek svému blízkému