Kolaps × kolabs

Tato dvojice působí již na první pohled velice problematicky a to především proto, že se snažíme si pravopis objasnit chybnou pomůckou.

V tomto případě se nabízí při tápání nad pravopisem vytvoření slovesa (kolabovat – tedy logicky kolabs), toto zdůvodnění ale rozhodně není na místě a použitý tvar není dle českého pravopisu správný. Sloveso kolabovat / zkolabovat je zvoleno vhodně a opravdu má významovou souvislost s podstatným jménem kolaps.

Oba slovní druhy pojmenovávají náhlé selhání, zhroucení, či ochabnutí organismu, případně ale i selhání materiálu, systému apod. Základ slova je převzat z latinského výrazu collāpsus, které můžeme též přeložit jako zhroucení. Již v této podobě vidíme na konci slova „p“, toto písmeno respektujeme i v české variantě slova a píšeme vždy kolaps. Při tvoření příslušného slovesa dochází ke kolísání písmen p-b. To samé platí i pro další dvojice, např.: absorpce – absorbovat, transkripce – transkribovat apod. Proto pozor na chybné zdůvodňování. S písmenem „p“ píšeme i příbuzné přídavné jméno kolapsový, zde již „p“ slyšíme i při výslovnosti.

Příklady:

V horkých letních dnech hrozí častěji kolaps organismu, dodržujte pitný režim.
Neznámý muž náhle zkolaboval na ulici.
Na konci prázdnin se nelze vyhnout kolapsu na dálnici D1.

Pošli tento příspěvek svému blízkému