Studna × stutna

Pojmem studna označujeme jámu, která je vyhloubená do země ve svislé poloze a slouží k jímání podzemní vody. Známy byly již ve starověku, a kopali je dokonce už ve starém Egyptě. V případě studánek jde (oproti studnám) o přirozený a samovolný vývěr vody na povrch země, tzn. bez přispění lidské ruky.

Pravopis a etymologie

Slovo studna má původ ve slovanských jazycích – polsky studnia, rusky studenéc, srbsky/chorvatsky studénac. Studna má souvislost se slovem studený a chápala se jako zdroj studené vody. Tvar studně je staročeský.

Vzhledem k etymologii a přímé souvislosti se slovem studený je jediný správný způsob psaní s „d“, tedy STUDNA. Slovo stutna neexistuje.

Skloňování

Studna je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru žena. Lze užít také slova studně.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. studna studny
2. studny studní
3. studni studnám
4. studnu studny
5. studno studny
6. studni studnách
7. studnou studnami
Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. studně studně
2. studně studní
3. studni studním
4. studni studně
5. studně studně
6. studni studních
7. studní studněmi

Příkladové věty

Musela by vyjít ven a dojít přes celý dvůr až ke studni. Na to byla, pánové, až moc líná!

Spadl do studny, a než ho zachránili, utopil se.

Musíme zajít do té čisté lesní studánky, kde je křišťálová chutná voda.

V té pohádce vlkovi do břicha zašili kameny a nechali ho, aby ho převážily, když se šel napít do studny.

Dříve nebylo tak jednoduché najít podzemní zdroj vody a určit, kde by bylo nejvhodnější vyhloubit studnu.

Mami, to proutkaři kdysi říkali lidem, kde mají vykopat studnu?

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému