Jóga × yoga

Z této dvojice je dle českých pravidel pravopisně správná pouze podoba jóga. Jedná se o podstatné jméno, používáme jej, pokud chceme pojmenovat soustavu tělesných cviků, které mají vést k duševnímu soustředění a uklidnění.

Oblíbené cvičení zvané jóga přišlo do české kultury z Indie a okolních zemí. Slovo tak samozřejmě není českého původu, ale vzniklo z hinduistického termínu yoga. V českém prostředí by ale výraz začínající na „y“ působil nepřirozeně, proto byl počeštěn.

Píšeme tedy na počátku „j“, dále dlouhé „ó“ (je přizpůsobeno české výslovnosti) a zcela běžně skloňujeme dle vzoru žena (jógy, jógu, pozor na problematický 3. a 6. pád – józe).

Příklady:

Jóga mi pomáhá budovat dobré psychické i fyzické zdraví.

S technikami dýchání z jógy by se měl seznámit každý.

Józe vděčím za pevné zdraví.

Pošli tento příspěvek svému blízkému