Percepce × persepse

Význam cizího slova percepce je vnímání nebo také vjem. Jedná se o celý proces vnímání, například přijetí čteného textu.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu percepce podává následující výklad.

Původ slova percepce nalezneme v latinském perceptiō (vnímání, chápání), které bylo odvozeno z percipere (uchopit, chytit, sklízet). Jedná se o složeninu latinské předpony per- (skrz, přes, po) a capere (brát, uchopit).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby percepce. Z původního zápisu bylo přejato „první -c-“ (per-CE-ptiō), „druhé -c-“ (percep-CE) je počeštěno na základě latinské výslovnosti, kdy „ti“ (percep-TI-ō), za nímž následuje samohláska, se vyslovuje jako [ci]. Jediný správný zápis je tedy PERCEPCE.

Dělení slova

per-cep-ce

Příbuzná slova

percepční (přídavné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo percepce, jsou: vjem, vnímání.

Skloňování

Percepce patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. percepce percepce
2. percepce percepcí
3. percepci percepcím
4. percepci percepce
5. percepce percepce
6. percepci percepcích
7. percepcí percepcemi

Příkladové věty

Jak bych ti to jen vysvětlila… Percepce je prostě vnímání; všechno to, co v danou chvíli působí na tvé smysly.

Expektační složka percepce zahrnuje utváření vlastního dojmu z druhé osoby na základě toho, že od ní očekávám nějaké chování.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – percepce. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 03.09.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=percepce Latina/Abeceda a výslovnost – Wikiknihy. [online]. Copyright © [cit. 03.09.2022]. Dostupné z: https://cs.wikibooks.org/wiki/Latina/Abeceda_a_v%C3%BDslovnost
Pošli tento příspěvek svému blízkému