Kultura × kultůra

V mluvené podobě často dochází k prodlužování samohlásek. Tento jev ale čím dál častěji přechází i do psané podoby různých slov. Jaká varianta je tedy správná?

Kultura je cizí slovo pocházející z latinského cultura. V současné době jím označujeme hlavně soubor tělesných i duševních hodnot utvářejících lidskou společnost, organismy pěstované v umělém prostředí pro výzkum, nebo zemědělsky pěstovaný porost. Správný tvar je pouze s krátkým u, tedy kultura.

Příklad:

Kultura v České republice má vzrůstající tendenci – už si můžeme užívat více našich filmů, divadelních her i českých kvalitních literárních děl.

Pošli tento příspěvek svému blízkému