Dyšputát × dišputát

Píšeme správně dyšputát, nebo dišputát? A co vlastně toto na první pohled cizí slovo znamená?

Dnes je výraz pouze součástí frazému „Proti gustu žádný dišputát“. Gusto můžeme přeložit jako chuť, přeneseně vkus. Dišputát pochází z latinského disputātus, tj. diskutovaný přes disputare, což znamená debatovat. Stejný latinský základ najdeme ve slově disputace, které se dnes používá velmi málo a znamená učená hádka a vědecká rozprava. Všimněte si, že v původním slově se psalo měkké i, stejně jako dnes ve slově dišputát.

Pokud je pro vás frazém až příliš archaický a nedokážete si odvodit význam, jednoduše se dá říct, že o chuti se nediskutuje nebo pokud má někdo nějaký vkus, není dobré mu to rozmlouvat. Podstatné jméno dišputát je rodu mužského neživotného, skloňujeme jej podle vzoru hrad.

Příklady:

Proti gustu žádný dišputát.
Máš zkrátka tátovo gusto a proti tomu přestává dišputát.

jednotné číslo množné číslo
1. pád dišputát dišputáty
2. pád dišputátu dišputátů
3. pád dišputátu dišputátům
4. pád dišputát dišputáty
5. pád dišputáte dišputáty
6. pád dišputátu dišputátech
7. pád dišputátem dišputáty
Autor/ka: Bc. Renáta Malá
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Třetí vydání (druhé přepracované a rozšířené vydání). Praha: Leda, 2015. 823 stran. ISBN 978-80-7335-393-3.
Pošli tento příspěvek svému blízkému