Infantilní × infamtilní

Jedinou pravopisně správnou variantou je námi nabízená první varianta, tedy infantilní.
Jedná se o knižní přídavné jméno, které znamená nevyspělý nebo dětinský (například infantilní nápady). Můžeme s ním dále pracovat podobně jako s jinými přídavnými jmény, tedy jej stupňovat: infantilní – infantilnější – nejinfantilnější

Pozor si musíme dát zejména na měkké i, které píšeme po tvrdé souhlásce. Výslovnost je ale tvrdá [infantylní].

V medicínské oblasti se můžeme setkat s pojmem infantilismus/infantilizmus. Všimněte si, že v žádném z uvedených slov se nabízená varianta s m nevyskytuje.

Příklady:

Většinou jsme slyšeli až infantilní vyjádření plná nadšení.
To je velký problém dnešní velmi infantilní společnosti, které chybí jakákoli sebereflexe.
V současnosti lékaři rozlišují dvě formy – infantilní do 11 let a juvenilní do 18 let věku
Trochu infantilní název článku, já vím.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému