Samosběr × samozběr

Pojmem samosběr označujeme nejen vůz městských technických služeb, který čistí ulice tím, že povrch zametá a zároveň nečistoty vysává, nýbrž i sběr, jenž provádíme sami, například samosběr jahod na farmách poskytujících tuto službu.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu sběr podává následující výklad.

Slovo sběr je složeninou předpony s- a slovesa brát. Brát (sebrat, sbírat, sběr, sborový, obrat, odebrat ad.) má původ ve slovanských jazycích – polsky brać, rusky brať, srbsky a chorvatsky brȁti, staroslověnsky bьrati. Praslovanská podoba bьrati je obecně spjata s gótským baíran (nést, rodit), anglickým bear (týž význam), latinským ferre (nést), řeckým phérō, arménským berem aj.

Předpona s(e)- naznačuje směřování dohromady (sbírat, shromáždit, sjednotit, sblížit se ad.)

Jediný správný způsob psaní je tedy v podobě SBĚR (SAMOSBĚR).

Dělení slova:

sa-mo-sběr

Příbuzná slova:

samosběrný (přídavné jméno)

Skloňování

Samosběr patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. samosběr samosběry
2. samosběru samosběrů
3. samosběru samosběrům
4. samosběr samosběry
5. samosběre samosběry
6. samosběru samosběrech
7. samosběrem samosběry

Příkladové věty

U kraje silnice jel šnečím tempem oranžový samosběr a já ho vůbec nemohla předjet.

Miluji každoroční samosběr šťavnatých jahod u nás za městem.

Zítra si uděláme výlet a zajedeme si na nedalekou farmu, kde umožňují samosběr jahod, rajčat nebo i okurek.

Samosběr ovoce a zeleniny má spoustu výhod, například mnohem nižší cenu, než jakou zaplatíme v obchodě, a k tomu vidíme, v jakých podmínkách rostliny rostou.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – samosběr. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 12.11.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=samosb%C4%9Br
Pošli tento příspěvek svému blízkému