Samosběr × samozběr

U slova sbírat se dá aplikovat o pravidlo směřování dohromady, které píšeme se „s“.

Sběr je tedy odvozen od slovesa sbírat, pro toto slovo platí stejné pravidlo. Jestliže půjdete na sběr jahod, tak jedině na samosběr.

Příklad:

Miluji každoroční samosběr šťavnatých jahod u nás za městem.

Pošli tento příspěvek svému blízkému