Polyglot × poliglot

Pojmem polyglot označujeme člověka, který ovládá a používá mnoho jazyků.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu poskytuje následující výklad.

Slovo polyglot pochází z řečtiny a je složeno z poly- (viz níže) a glótta (jazyk, řeč).

Předpona poly- se vyskytuje ve složeninách a znamená „mnoho“. Její původ je v řeckém poly-, které je odvozeno od polýs (mnohý, četný, hojný). Má úzkou souvislost s řeckým pléos (plný, hojný), také s latinským plūs (více). Vzdálenější souvislost můžeme nalézt i s naším „plný“.

Z těchto výše uvedených důvodů je správné pouze psaní s tvrdým „y“, tedy POLYGLOT.

Skloňování

Polyglot patří mezi podstatná jména rodu mužského životného, která skloňujeme podle vzoru pán.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. polyglot polygloti, polyglotové
2. polyglota polyglotů
3. polyglotovi, polyglotu polyglotům
4. polyglota polygloty
5. polyglote polygloti, polyglotové
6. polyglotovi, polyglotu polyglotech
7. polyglotem polygloty

Příkladové věty

Italský kardinál Giuseppe Gasparo Mezzofanti údajně mluvil plynně devětatřiceti jazyky – jako polyglot.

Zajímalo by mě, kolik času polyglot musí vynaložit, aby se tolik jazyků nejen naučil, ale taky si je pravidelně zopakoval.

Chtěl bys patřit mezi polygloty?

Kolik jazyků člověk musí umět, aby byl označen jako polyglot?

Kdesi jsem četl, že Kleopatra patřila mezi nejznámější ženské polyglotky ve starověku.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – polyglot. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 21.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=polyglot Polyglot – Wikipedie. Wikipedie otevřená encyklopedie [online]. Copyright © [cit. 21.07.2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Polyglot
Pošli tento příspěvek svému blízkému