Nabýt × nabít

Z námi nabízených variant jsou pravopisně správně obě dvě, lze napsat nabýt i nabít. Musíme ale vědět, jak a kdy daný výraz můžeme použít. Nabýt s „y“ označuje to, že jsme něco získali nebo se stali majitelem něčeho (nabýt jmění, dědictví, znalosti, postavení, sílu, sebejistotu apod.).

Sloveso nabýt ale užíváme i pro označení stavu, kdy něco zvětšilo svůj objem (kaše vařením nabyla). Naopak sloveso nabít s „i“ označuje stav mlácení, tlučení, násilí apod. (nabít dítěti na zadek). V přeneseném smyslu jej taky můžeme použít ve smyslu: něco někam nacpat, napěchovat, naplnit k prasknutí (nabitý vlak lidmi, být nabitý dojmy, peněženka nabitá penězi apod.).

Také je možné použít slovo ve významu: přibít něco někam, natlouci (nabít hřebík do trámu) či naplnit nábojem (nabít zbraň). Stejně jako sloveso dobít, i toto sloveso se pojí s elektrickým nábojem nebo novodobými přístroji (nabít telefon, nabít kredit apod.)

Příklady:

Hezky se oblékla a náhle nabyla sebevědomí.

Ovesné vločky ve mléku nabyly a byly krásně měkké.

Smlouva nabyla účinnosti ke dni 31. prosince 2015.

Než začneš střílet, musíš si tu pušku nabít.

Z výletu jsme přijeli úplně nabiti novými zážitky.

Pošli tento příspěvek svému blízkému