Klip × klyp

Pojmem klip označujeme strmé věžovité skalisko, útes či ploché skalnaté pobřeží nevelkého rozsahu.

Stejně tak klipem označujeme krátký filmový snímek vyznačující se rychlými střihy záběrů (obrazy ztvárňující píseň – hudební klip, reklamy, videoklip).

Klip používáme též jako citoslovce, jímž vyjadřujeme klapavý zvuk – klip, klip / klap, klap.

Pokud zabrousíme mezi kancelářské potřeby, i zde se můžeme setkat s klipem – v tomto případě se jedná o sponu sloužící k sepnutí většího svazku papírů.

Pravopis a etymologie

Slovo klip bylo do českého jazyka přejato z anglického clip – v překladu střih či výstřižek. Z tohoto důvodu se klip píše pouze s měkkým i → KLIP. Slovo má původ ve skandinávských jazycích.

Skloňování

Klip patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. klip klipy
2. klipu klipů
3. klipu klipům
4. klip klipy
5. klipe klipy
6. klipu klipech
7. klipem klipy

Příkladové věty

Do kanceláře jsme vyfasovali celé dvě krabice černých kovových klipů na sepnutí papírů.

Už jsi viděla ten nový klip k Anacondě od Nicky Minaj? Je boží!

Klip, klip, klip klapaly si rychle a zvesela lopatky malého kola, poháněné vodou z lesního potůčku – kdo ho tam asi postavil?

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – klip. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 29.06.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=klip
Pošli tento příspěvek svému blízkému