Oběd × obět

V těchto slovech se velmi často chybuje, protože dochází k záměně s tvary podobnými.

Slovo oběd označující polední jídlo si vyžaduje psaní „d“ na konci. Můžeme si pomoci slovesem obědvat (mít oběd), kde je „d“ zřejmé, nebo skloňováním samotného podstatného jména (oběda, obědem atd.).

Druhá nabízená varianta s „t“ neexistuje, pozor ovšem na záměnu s podstatným jménem oběť (válečná oběť) nebo slovesem objet (ve smyslu jízdou vykonat pohyb kolem).

Příklady:

Zajdeme si v poledne na oběd?

Dnes jsem měl k obědu pouze salát.

Pošli tento příspěvek svému blízkému