Sofistikovaný × sofystikovaný

Jediná správná podoba tohoto přídavného jména je sofistikovaný. Jedná se o slovo původně řeckého původu – „sofos“ neboli moudrý. Z latiny známe slovo „sofisticatus“, odkud se zachovala podoba slova do dnešního pravopisu, tedy s „i“.

V současném jazyce se slovo užívá pro vyjádření něčeho promyšleného, propracovaného nebo užívajícího složitých metod. Slovo též může mít v některých případech hanlivý význam, poté označuje přílišnou a zbytečnou složitost, náročnost, umělost.

Příklad:

Studenti veřejnosti představili velmi sofistikovaný projekt.

Bylo to velmi sofistikované rozhodnutí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému