Naostro × na ostro

Následující výraz nese v první řadě význam, který je spojen s přídavným jménem ostrý, např. nabrousit něco tak, že je to ostré. Často se též výraz používá v přeneseném významu — udělat něco ne zkušebně, bez velké přípravy ale naostro / na ostro (doopravdy, hned apod.).

V obou případech je možné psát výraz dohromady jako jedno slovo: naostro, i zvlášť na ostro.

Výraz může vystupovat jako tzv. spřežka (tedy spojení předložky s jiným slovním druhem, které je nutné psát dohromady), ale nemusí. Je zcela na nás, jakou variantu použijeme, obě nesou zcela stejný význam a není mezi nimi rozdíl. Dvě podoby psaní jsou možné i u dalších podobných slov, např.: z počátku i zpočátku, například i na příklad, do široka i doširoka, na boso i naboso apod.

Příklady:

Učivo jsme společně procvičili a příští hodinu si napíšeme test naostro / na ostro.

Nabrus mi ty nové nože naostro / na ostro, prosím.

Pošli tento příspěvek svému blízkému