Fraktal × fraktál

Tento výraz není původně český, prvotní tvar můžeme najít v latině (fractus-s významem zlomený, úlomkovitý apod.).

Podobné výrazy se objevují i v jiných jazycích (anglicky fractal apod.). Toto podstatné jméno označuje útvar, pro který je typická velká vnitřní členitost (mnoho malých částeček, jejichž motiv se neustále opakuje), např. sněhová vločka, mořské pobřeží apod.

I přesto, že toto slovo nemá svůj prvopočátek v českém jazyce, vývojem se původní latinská podoba „fractus“ přizpůsobila českému jazykovému systému a i kvůli výslovnosti došlo k prodloužení samohlásky. Proto je možné slovo napsat pouze dlouze, tedy fraktál.

Příklady:

Fraktál vypadá jako velmi složitý geometrický útvar.

Mnoho přírodních útvarů je možné označit jako fraktály, např.: hory, mraky, sněhové vločky nebo cévní systém.

Pošli tento příspěvek svému blízkému