Hypoalergení × hypoalergenní

Slovo hypoalergenní vyžaduje psaní se dvěma „n“; jedná se o přídavné jméno vzniklé odvozením příponou -ný.

Základem je slovo alergen kořen slova je tedy zakončen na „n“, poté co připojíme příponu -ný, dojde ke zdvojení této souhlásky.

Předpona hypo- je pak první část složených slov, které mají obecně význam malý, nedostatečný nebo dolní. V tomto případě se jedná většinou o produkty nebo výrobky, které způsobují méně alergických reakcí.

Příklad:

K narozeninám jsem od rodičů dostala nový hypoalergenní krém.

Musím užívat hypoalergenní kosmetiku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému