Noetika × noetyka

Podstatné jméno noetika označuje  jednu ze základních filozofických disciplín. Zabývá se zkoumáním lidského poznání.

Je možné používat obě varianty?

Přesto, že v mluveném projevu slyšíte „Y“, v psané formě to přípustné není. Stejně jako ve slovech na stejném základě, tedy etika či neetický, i zde píšeme zásadně „I“, tedy noetika. Zapamatovat si jej můžete například i dle slova matematika, kde rovněž vyslovujeme tvrdé „Y“, ale píšeme měkké „I“.

Etymologie a význam slova

Slovo noetika, tedy „nauka o podstatě poznání“, je odvozena od řeckého slova noētós „poznaný, poznatelný“, které vzniklo ze slova noéō, tedy „poznávám“. Jak jsme již naznačili, noetika je označení pro filozofickou disciplínu, jejímž obsahem je teorie a zkoumání podstaty poznání.

Je to nauka o původu, podstatě, prostředcích a vývojových zákonech procesu poznání. Jejími základními otázkami jsou tyto: Co víme? Co to znamená, že něco víme?, Jak víme, že víme? a Na čem naše poznání stojí?.

Synonyma slova noetika

Místo termínu noetika, můžete použít častější označení pro tuto filozofickou disciplínu „epistemologie“, případně též „gnoseologie“ či „teorie poznání“.

Skloňování podstatného jména noetika

Dělení slova: noe-ti-ka

Slovo noetika je podstatné jméno rodu ženského a jeho deklinace probíhá dle vzoru žena:

jednotné číslo množné číslo
1. pád noetika noetiky
2. pád noetiky noetik
3. pád noetice noetikám
4. pád noetiku noetiky
5. pád noetiko noetiky
6. pád noetice noetikách
7. pád noetikou noetikami

Příklady použití ve větě:

Noetika, jinak také epistemologie nebo gnozeologie patří k filozofickým vědám, které se zaměřují na všechny stránky lidského poznání.

Zasvětil celý svůj dospělý život studiu noetiky.

Martin se hluboce zajímá o noetiku.

V noetice jsou dva zásadní přístupy, racionalismus a empirismus.

Ve filozofii se nyní zaobíráme noetikou.

Autor/ka: Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Národní jazykový korpus Encyklopedie Britannica Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 431,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému