Troky × troki

Troky jsou necky. V moravském nářečí jde o obrovské necky, v nichž se pařilo prase. V přeneseném významu se troky používají v sousloví „hloupý/blbý jako troky“.

Pravopis a etymologie

Slovník nespisovné češtiny nám ke slovu troky podává následující výklad.

Slovo troky bylo přejato z německého Trog s významy koryto, žlab a necky. Odtud byly troky přejaty do našeho jazyka a počeštěny do podoby TROKY, což je jediný správný zápis.

Koncové -y ovlivňují rody a vzory, podle nichž se slovo troky skloňuje, tedy vzor „ženy“ a „hrady“ (viz níže).

Dělení slova:

tro-ky

Příbuzná slova:

trůčky, tročky (podstatné jméno, zdrobnělina)

Synonyma

Synonymum, kterým můžeme nahradit slovo troky, jsou: necky.

Skloňování

Troky patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad. Troky patří mezi podstatná jména pomnožná, mají tedy jen tvar množného čísla.

Pád
Jednotné číslo
Množné číslo
1. troky
2. troků
3. trokům
4. troky
5. troky
6. trocích
7. troky

Troky též patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena. I v tomto případě patří troky mezi podstatná jména pomnožná, mají tedy pouze tvar množného čísla.

Pád Jednotné číslo
Množné číslo
1. troky
2. trok
3. trokám
4. troky
5. troky
6. trokách
7. trokami

POZOR!!! Ať už v textu použijete mužský, nebo ženský rod, dbejte na to, aby byl v celém textu jednotný. Rody nelze střídat.

Příkladové věty

Jeho se na to radši ani neptej, ten je blbej jak troky.

Včera byl u nás řezník a podříz nám prase, které jsme pak pařili v trokách.

Proč máte ty troky plné cementu?

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – troky. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 20.04.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=troky_1&ref=troky Internetová jazyková příručka – troky. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 20.04.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=troky&ref=troky_1
HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-647-4. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3.
Pošli tento příspěvek svému blízkému