Dialekt × dijalekt

Zjednodušeně řečeno pojmem dialekt označujeme nářečí. Dialekty spadají do oboru lingvistiky.

Dialekty zahrnují oblast našeho jazyka, kterou od jiných odlišují určité strukturní rysy charakteristické pro užívání jazyka na daném území (např. chodský dialekt).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu dialekt podává následující výklad.

Slovo dialekt se do našeho jazyka dostalo přes německé Dialekt (nářečí). Původ dialektu nalezneme v řeckém diálektos (rozmluva, nářečí) od dialégomai (rozmlouvám, projednávám). Jedná se o složeninu předpony dia- (skrz, přes, na všechny strany) a slova légō (mluvím, čtu, počítám).

Dialekt je slovo přejaté, které si zachovalo svůj původní německý zápis. Jediná správná podoba slova je DIALEKT. Zápis dijalekt je chybný.

Dělení slova:

dia-lekt

Příbuzná slova:

dialektický (přídavné jméno), dialekticky (příslovce); zastaralé podoby: dialektní, dialektový (přídavná jména), dialektně, dialektově (příslovce).

Synonyma

Synonymum, kterým můžeme nahradit slovo dialekt, je: nářečí.

Skloňování

Dialekt patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. dialekt dialekty
2. dialektu dialektů
3. dialektu dialektům
4. dialekt dialekty
5. dialekte dialekty
6. dialektě, dialektu dialektech
7. dialektem dialekty

Příkladové věty

Pamatuji si, že jsem za babičkou jezdívala velice ráda, protože krom toho, že pekla dobré buchty, mluvila i legračním dialektem, který jsem u nás ve městě neměla šanci slyšet.

Ačkoliv v České republice žila jen tři roky, naučila se mluvit zcela plynně, prosta jakéhokoli přízvuku nebo dialektu.

Ráda bych si sehnala knihu Dialekty klasické řečtiny od pana Bartoňka, ale je beznadějně vyprodaná.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Pošli tento příspěvek svému blízkému