Eufemismus × eufemizmus

Jedná o dvojici slov, u které je možný dvojí pravopis, lze tedy napsat eufemismus i eufemizmus.

U slov obsahujících příponu -ismus/-izmus jsou většinou přijatelné obě varianty, za základní se pak považuje podoba se „s“ (lze tedy psát organismus/organizmus, romantismus/romantizmus, mechanismus/mechanizmus apod).

Eufemismus/Eufemizmus je pojem z oblasti literární vědy a označuje nahrazení výrazu drsného nebo nevhodného, který označuje nepříjemné skutečnosti výrazem jemnějším.

Příklady:

Spojení „zavřel oči“ je eufemismus/eufemizmus pro sloveso zemřít.

Do své slohové práce jsi použil velmi vhodný eufemismus/eufemizmus.

Pošli tento příspěvek svému blízkému