Epika × epyka

Pro spisovný český jazyk je přijatelná pouze podoba epika. Jedná se o slovo pocházející z řečtiny.

I přesto, že slovo zdomácnělo a částečně se přizpůsobilo českému systému skloňování (epiky, epikou atd.), ponechalo si svůj původní pravopis. Proto píšeme ve slově měkké „i“, které nelze vysvětlit žádným z českých pravidel pro psaní i/y. Nutno si zapamatovat, že se jedná o slovo cizího původu.

Epika je pak jedním ze základních literárních druhů, označuje výpravnou, veršovanou i prozaickou literaturu.

Příklady:

Pohádka, román i novela jsou žánry, které se řadí do literárního druhu epiky.

Měli jsme za úkol napsat epickou povídku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému