Mechanismus × mechanizmus

U této dvojice jsou platné a významově rovnocenné obě podoby, lze tedy napsat mechanismus i mechanizmus.

Obecně platí, že ve slovech s příponou vyslovovanou [-izmus] nebo [-zmus] je za základní považována varianta se „s“ (stejně tak např. impresionismus a impresionizmus atp.).

Pokud ale použijeme podobu mechanizmus se „z“ neuděláme chybu. Oba pojmy pak označují pohyblivou soustavu stroje nebo ustálený, zmechanizovaný postup něčeho.

Příklady:

Při dědickém řízení nás čeká složitý právnický mechanismus/mechanizmus.

Při fyzice jsme se snažili pochopit, jak funguje mechanismus/mechanizmus hodinového strojku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému