Pykat × pikat

Z nabízené dvojice není ani jeden výraz pravopisnou chybou, lze použít obě podoby slova: pikat i pykat. Je však nutné použít slova ve správném významu.

Sloveso pykat se užívá ve smyslu trpět, nést trest za něco. Výraz je součástí vyjmenovaných slov po písmenu „p“, je tedy nezbytně nutné psát „y“. Naopak sloveso pikat není vyjmenovaným slovem. Výraz pikat je spojován se známou dětskou hrou (hra na pikanou), pikat (někdy též zapikat) lze nahradit výrazem zaříkat, odpočítávat apod. (zapikání probíhá na určeném místě – pikola). Dle slovníků výraz pochází buď z němčiny, nebo je spojen se slovem pikle (kout pikle, spiknout se). Možné je též vysvětlení původu pomocí zvukomalby – základem by bylo citoslovce pik (ťuk, pich apod.).

Příklady:

Za své činy musíš pykat.
Při hře na schovávanou jsem musel vždycky pikat.

Pošli tento příspěvek svému blízkému