Zcestný × scestný

Psaní tohoto výrazu nám může činit poměrně potíže, protože zde není možné jednoznačně uplatnit pravidla, která používáme pro zdůvodnění pravopisu předpon s-/z-. Pravidla českého pravopisu uznávají jako správnou pouze podobu scestný s počátečním „s“.

Scestný je přídavné jméno, které používáme ve významu nesprávný (uchylující se od správné cesty, bludný). Pomůckou nám může být příbuzné podstatné jméno scestí (špatná životní cesta) – i zde píšeme na začátku slova „s“. Nejlépe uděláme, pokud si tento problematický výraz a jeho psaní zapamatujeme. Stejně píšeme i slova odvozená a příbuzná, např. podstatné jméno scestnost či příslovce scestně.

Příklady:

Tvoje argumenty jsou úplně scestné a nedávají smysl.

Tohle rozhodnutí může považovat za scestný krok.

Pošli tento příspěvek svému blízkému