Co by × coby

Námi nabízené výrazy jsou poměrně často užívány, a proto je jistě vhodné je umět správně používat. Zde je namístě rozlišovat dvě různé podoby slova.

Coby, psáno dohromady jako jedno slovo, vystupuje jako synonymum ke slovu jako či jakožto, např. coby někdo (vystupovat jako někdo, být někým, mít funkci apod. Oproti tomu co by, psáno zvlášť, je spojení dvou slovních druhů.

Jedná se o zájmeno a tvar pomocného slovesa být. Tím se řídíme i při použití těchto výrazů. Existují tedy obě podoby, lze napsat coby i co by, je však nutné rozlišovat různé významy.

Příklady:

Coby učitel byl skutečně obdivuhodně trpělivý.

Co by bez tebe dělal?

Coby manželé jsme se ještě nehádali.

Co by dělal Martin bez tvojí pomoci?

Pošli tento příspěvek svému blízkému