Catering × cathering

Slovo catering není původem české, což značí i specifické zakončení na -ing, je tedy nutné respektovat původní pravopis slova a psát catering. Slovo přešlo do českého jazyka z angličtiny a užíváme jej pro pojmenování veškerých služeb, které souvisí se zajištěním občerstvení (například pro různé společenské akce apod.).

Slovo je v tomto případě podstatné jméno, pro zapamatování pravopisu nám mohou pomoci jiná příbuzná anglická slova, jež mají stejný základ (např. sloveso „cater“ – zajišťovat potřeby někoho, obstarávat, postarat se o někoho, nebo podstatné jméno „caterer“ – člověk, který zajišťuje a dodává občerstvení). Jak vidíme, slova mají totožný základ jako slovo catering, psaní je tedy třeba dodržet a další vkladná písmena jsou zcela zbytečná.

Příklady:

Na svatbu jsme měli objednanou cateringovou firmu, abychom se nemuseli starat o hostinu.

Sehnat dobrý a levný catering není vždy jednoduché.

Pošli tento příspěvek svému blízkému