Jež × již

Oba nabízené tvary mají něco společné. V obou případech se totiž jedná o určitý tvar vztažného zájmena jenž. Je však nutné tvary rozlišovat a umět je správně použít.

JEŽ

Tvar „jež“ se používá v 1. pádě rodu ženského a středního v jednotném a množném čísle, v 1. pádě mužského rodu neživotného čísla množného, též ve 4. pádě rodu středního čísla jednotného a ve 4. pádě čísla množného všech rodů (mužský životný i neživotný, ženský, střední).

Příklady:

Žena, jež stála vedle mě, beze slova odešla.

Dítě, jež křičí mě nenechává chladným.

JIŽ

Tvar „již“ se používá v 1. pádě rodu mužského životného množného čísla a 4. pádě rodu ženského jednotného čísla. Používání zájmena jenž patří k velmi problematickým jevům a je nezbytně nutné naučit se správné tvary. Výraz „již“ ale také může vystupovat jako příslovce a používá se ve významu už (již se to stalo).

Příklady:

Muži, již stáli vedle mě, beze slova odešli.

Známe se již mnoho let.

Pošli tento příspěvek svému blízkému