Design × desing × dizajn

Pojmem design označujeme nákres či návrh výrobku, který se ještě bude zpracovávat.

Jedná se také o oblast výtvarného umění, jež se zabývá estetikou věcí určených ke spotřebě, architektonickými prvky, designérstvím, průmyslovým návrhářstvím nebo výtvarnictvím. Zjednodušeně řečeno je design jakákoli vnější estetická úprava výrobku.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu poskytuje následující výklad.

Slovo design jsme do našeho jazyka přejali z anglického design od slovesa (to) design čili navrhnout. Původ nalezneme ve francouzském désigner, které bylo přejato z latinského dēsignāre, tedy stanovit, označit nebo načrtnout. Jedná se o složeninu dē- a signāre (označovat, pečetit) od signum (značka, znamení).

Latinské dē- znamená „od“ a „z“. Často má význam opaku (centralizovat → decentralizovat, motivovat → demotivovat apod.).

Ačkoli bylo slovo design přejato, k počeštění nedošlo. Pravidla českého pravopisu uvádí pouze jedinou možnost správného zápisu, a to v jeho původní podobě – DESIGN.

Skloňování

Design patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. design designy
2. designu designů
3. designu designům
4. design designy
5. designe designy
6. designu designech
7. designem designy

Příkladové věty

Ve svém volném čase se zajímám o bytový design.

Jednoduchý a čistý design tohoto automobilu oslovil hodně lidí.

Musím tě pochválit za ten design, návrh je výborný.

Designové bytové dekorace se vždy skvěle prodávaly – lépe, než ty obyčejné.

Elegantní design těchto doplňků mi zcela uhranul.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – design. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 22.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=design
Pošli tento příspěvek svému blízkému