Standardně × standartně

Jedinou pravopisně správnou variantou je v tomto případě podoba standardně.

Tato dvojice je velmi často zaměňována a to i přesto, že druhá varianta není v rámci spisovné češtiny přípustná.

Příslovce standardně je odvozeno od podstatného jména standard – užíváme jej tedy, pokud chceme vyjádřit, že něco funguje běžně, dosahuje obvyklé úrovně a míry. Existuje zde i varianta v podobě přídavného jména (jedná se o standardní).

Chybou však je, když je výraz zaměňován se slovem standarta (prezidentská standarta), od kterého se však netvoří ani přídavné jméno ani příslovce.

Příklady:

Operace slepého střeva proběhla u pacienta standardně.

Stroj byl sestaven ze standardně vyrobených součástek.

Pošli tento příspěvek svému blízkému