Disident × dizident

Přestože v češtině máme nemálo dublet (například penzion, konkurs, pulz a další), tak disident do nich nepatří. Disident je označení pro člověka, který odlišně smýšlí, odmítá názory ostatních atp.

Správně se tedy píše pouze disident. Správná podoba se odvozuje od latinské předpony dis-.

Příklad:

Mezi slavné české disidenty patřili Václav Havel, Ivan Martin Jirous, František Stárek a mnozí další.

Pošli tento příspěvek svému blízkému