Ostentativní × ostenatatyvní

Pokud tápete nad výrazem ostentativní a nenapadají vás žádná vhodná synonyma, pak vězte, že pod slovem ostentativní se ukrývá význam okázalý, nápadný a vyzývavý.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu ostentativní podává následující výklad.

Ostentativní pochází ze středolatinského slova ostentativus a to od latinského ostentātiō (okázalost, stavění na odiv) od ostentāre (ukazovat, stavět na odiv).

Slovo bylo přejato do českého jazyka a do určité míry počeštěno. Z výše uvedeného je zřejmé, že správná je pouze podoba OSTENTATIVNÍ (→ ostentativus).

Dělení slova:

os-ten-ta-tiv-ní

Stupňování:

  1. ostentativní
  2. ostentativnější
  3. nejostentativnější

Příbuzná slova:

ostentativně (příslovce), ostentativnost (podstatné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo ostentativní, jsou: okázalý, nápadný, vyzývavý.

Skloňování

Ostentativní je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. ostentativní ostentativní ostentativní ostentativní
2. ostentativního ostentativního ostentativní ostentativního
3. ostentativnímu ostentativnímu ostentativní ostentativnímu
4. ostentativního ostentativní ostentativní ostentativní
5. ostentativní ostentativní ostentativní ostentativní
6. ostentativním ostentativním ostentativní ostentativním
7. ostentativním ostentativním ostentativní ostentativním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. ostentativní ostentativní ostentativní ostentativní
2. ostentativních ostentativních ostentativních ostentativních
3. ostentativním ostentativním ostentativním ostentativním
4. ostentativní ostentativní ostentativní ostentativní
5. ostentativní ostentativní ostentativní ostentativní
6. ostentativních ostentativních ostentativních ostentativních
7. ostentativními ostentativními ostentativními ostentativními

Příkladové věty

Nesnáším její ostentativní chování, kterým na sebe tak ráda upozorňuje.

Jeho odmítání je natolik ostentativní, že mu to ani nevěřím.

Zavrhla to s velice ostentativním gestem.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – ostentativní. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 16.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ostentativn%C3%AD
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému