Panychida × panichida

Pojem panychida označuje smuteční slavnost, tryznu. Původně šlo o pravoslavné smuteční obřady.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu panychida podává následující výklad.

Slovo panychida pochází z řeckého pannykhís (celonoční slavnost). Slovo se skládá z pan- (z řečtiny, všechen, úplný) a odvozeniny od nýkhios (noční) od nýks (noc).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby panychida (pannykhíspanychida), což je jediný správný způsob zápisu.

Dělení slova:

pa-ny-chi-da

Příbuzná slova:

panychidový (přídavné jméno)

Synonyma

Synonymum, kterým by se dalo nahradit slovo panychida, je: tryzna.

Skloňování

Panychida patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. panychida panychidy
2. panychidy panychid
3. panychidě panychidám
4. panychidu panychidy
5. panychido panychidy
6. panychidě panychidách
7. panychidou panychidami

Příkladové věty

Zúčastnila jsem se panychidy.

Panychida byla dlouhá, ale krásná, pobrečela jsem si.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – panychida. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 31.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=panychida
Pošli tento příspěvek svému blízkému