Rekvizita × rekvyzyta

Pojmem rekvizita označujeme náčiní, pomůcky a předměty, které slouží k nějaké činnosti.

Jako příklad uveďme divadelní, filmové či sportovní rekvizity (poháry, historický nábytek, nádobí, náboženské předměty, jako jsou krucifixy, rakve z hororových filmů o upírech aj.).

Pravopis a etymologie

Slovo rekvizita bylo přejato z latinského requīsīta neboli potřeby. Jedná se o množné číslo od requīsītum, zpodstatnělého příčestí trpného od slovesa requīrere, což v překladu znamená hledat či shánět. Jde o složeninu re- (znovu či opět) a quaerere (hledat, zkoušet, dobývat).

Requīsīta byla přejata do našeho jazyka a počeštěna do podoby rekvizita. Z tohoto důvodu je správné pouze psaní s „měkkými i“ → REKVIZITA.

Skloňování

Rekvizita patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. rekvizita rekvizity
2. rekvizity rekvizit
3. rekvizitě rekvizitám
4. rekvizitu rekvizity
5. rekvizito rekvizity
6. rekvizitě rekvizitách
7. rekvizitou rekvizitami

Příkladové věty

V opeře Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta jsme použili dobové rekvizity a záležet jsme si dali také na krásných kostýmech.

Na aukcích se někdy dají koupit zajímavé rekvizity, které byly použity ve filmech.

Zvlášť oblíbené rekvizity jsou ty z filmů, jako jsou Harry Potter, Hra o trůny nebo Hvězdné války, proto se není čemu divit, že se vyrábí jejich kopie, které jsou i po letech takřka bezedným zlatým dolem.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – rekvizita. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 16.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=rekvizita
Pošli tento příspěvek svému blízkému