Ozvi × ozvy

V případě psaní této dvojice je nejprve nutné se zamyslet nad samotným významem jednotlivých výrazů.

Kdy se píše jaký tvar?

Tvar ozvi s „i“ je možné napsat tehdy, pokud máme na mysli rozkazovací způsob od slovesa ozvat se (brzy se mi ozvi). Při použití výrazu s „y“ na konci slova používáme termín z oblasti medicíny v množném čísle.

Ozva je pojmenování zvukového efektu srdeční činnosti člověka (srdeční ozva, plodová ozva), v množném čísle tedy ozvy. Ozva též může znamenat ohlas nebo odezvu.

Příklady:

Ozvi se mi prosím na můj nový telefon – ztratila jsem staré číslo, tak se mi jinak nedovoláš.

Až dorazíte na hotel, ozvi se mi.

Maminka při ultrazvuku poslouchala srdeční ozvy svého miminka.

Sledovali jeho srdeční ozvy a vše vypadalo v pořádku.

Video vysvětlení

Pošli tento příspěvek svému blízkému