Kromě × kromně

Slovník současné češtiny uvádí, že tento výraz může znamenat buď příslovce nebo předložku.

Příslovce kromě

  1. vyjímaje, vyjímajíc: jsme doma vždy kromě v pondělí
  2. vedle toho: kromě s tebou jsem mluvil ještě s bratrem

Předložka kromě

Tato předložka se pojí se 2. pádem, je odvozena od „krom“, která je z hlediska frekvence používaná v češtině méně často.

  1. omezení, s výjimkou, vyjma, až na: byli tam všichni kromě nás
  2. připojení, přidání; existenci něčeho navíc: kromě jiného; — kromě bratra má ještě sestru vedle

A proč píšeme na konci?

Internetová jazyková příručka uvádí: „Jestliže v základním tvaru nebo základovém slově není skupina mn nebo men (zapomene), píše se v jiných tvarech nebo ve slovech odvozených ě, např. v zimě (od zima), měřit, průměr, výměra atd.“

Na konci tohoto příslovce/předložky píšeme vždy , protože po hlásce m píšeme vždy ve slově, které je synonymním ke slovu výjimka, písmeno ě – kromě.

Příklady:

Ústav se však kromě výuky silně orientuje na publikování a vědu.
Školy kromě samotné výuky zajišťují i výchovu v širším slova smyslu.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Internetová jazyková příručka, Slovník současné češtiny
Pošli tento příspěvek svému blízkému